17 juni 2024

Wanneer schakel je een drone inspectie in?

1 min gelezen

Een drone inspectie is nuttig wanneer je iets moet kunnen zien of inspecteren waar je als mens nauwelijks of niet bij kan komen zonder dat het gevaarlijk wordt of een enorme smak geld kost om een ander apparaat te gebruiken wat dat wel kan doen. Als er iets gebouwd of geïnspecteerd moet worden of kapot is, dan moet je voor aanvang wel weten wat er gedaan kan worden. Een drone heeft een enorme bewegingsvrijheid en is makkelijk bestuurbaar. Op deze manier kan dit apparaat worden ingezet om een grote verscheidenheid aan inspecties makkelijk en snel te laten verlopen. In de bouw wordt hier veelvoudig gebruik van gemaakt. Drones worden ingezet om vanaf grote hoogte iets in kaart te kunnen brengen, of om de binnenkant van een ruimte te kunnen controleren.

Een aantal voorbeelden waarbij drone inspectie wordt gebruikt

Drone inspectie wordt ingezet wanneer er een grote oppervlakte in kaart moet worden gebracht of wanneer de te inspecteren ruimte moeilijk door mensen te bereiken is. Daarbij kun je denken aan het maken van foto’s vanuit de lucht: de bovenkant van een windturbine is zeer eenvoudig te bereiken. Hetzelfde geldt voor hoogspanningsmasten. Het is natuurlijk vele fijner om zoiets links aan een machine over te kunnen laten. Ook kan dit op afstand bestuurbare apparaat worden ingezet om afgesloten ruimten te inspecteren zoals rioleringen, leidingen en schoorstenen. Een drone kan, kortom komen waar een mens zich liever niet zou wagen of dat niet zo makkelijk zou kunnen.