20 juni 2024

Een erfrechtverklaring aanvragen

2 min gelezen

Als een persoon overlijdt, gaat de nalatenschap over en wordt gecontroleerd of de overledene een testament had. De notaris controleert of er erfgenamen zijn en er wordt een officiële verklaring opgesteld, een akte van erfrecht. De akte van erfrecht is een bevestiging van de erfrechtgerechtigden en is nodig om te beschikken over de goederen waaruit de nalatenschap van de overledene bestaat volgens het testament of de wet. Financiële instellingen zullen een erfrechtverklaring eisen voordat geld van de rekeningen van de overledene kan worden afgehaald. Een erfrechtverklaring is ook vereist wanneer het onroerend goed van de overledene wordt overgedragen of verkocht.

Gevolgen van het overlijden

Als je overlijdt, gaan al jouw bezittingen en schulden, inclusief de kosten die verband houden met het overlijden, over op de erfgenamen. Dit zijn de personen die erfgenamen zijn vastgelegd in een testament. Als je geen testament hebt, zijn de wettelijk voorgeschreven personen, bijvoorbeeld jouw familieleden, jouw erfgenamen.

Jouw erfgenamen zijn verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. Dit omvat het betalen van de schulden van de nalatenschap en het uitvoeren van een testament, als er een testament is. Deze taak kan ook worden toegewezen aan een uitvoerder. Je kunt hulp inschakelen voor erfrecht Utrecht, als je meer informatie nodig hebt.

Machtiging met betrekking tot een nalatenschap

Tenzij in het testament een executeur is aangesteld, zullen alle erfgenamen de nalatenschap samen moeten regelen. Je kan worden geholpen bij het opstellen van de machtigingen met betrekking tot de nalatenschap, waarmee een van de erfgenamen of een deskundige de onafhankelijke bevoegdheid krijgt om namens jou de nalatenschap te regelen.

Wie kan een erfrechtverklaring aanvragen?

  • Als er geen testament of erfcontract is: de wettelijke erfgenamen hebben het recht om een ​​akte van erfrecht op te vragen
  • Met testament of erfrechtovereenkomst: Er kan pas een akte van erfrecht worden aangevraagd nadat de officiële bevestiging is afgegeven door de bevoegde autoriteit. Uit de officiële bevestiging blijkt wie het recht heeft om de erfrechtverklaring aan te vragen.